Μαζικές κινητοποιήσεις των λαϊκών στρωμάτων κατά της ακρίβειας το 1924

Το 1924 η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας, λόγω της άφιξης 1.230.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή, και η μειωμένη εγχώρια αγροτική, κτηνοτροφική, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή προκάλεσαν επισιτιστικό πρόβλημα. Οι ελλείψεις βασικών ειδών διατροφής είχαν ως συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των τιμών των προϊόντων. […]

Το «κούρεμα» των αποταμιεύσεων των Ελλήνων κατά τη δικτατορία του Θ. Πάγκαλου

   Πριν από μήνες ο τότε υπουργός των Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος και μερίδα του Τύπου (έντυπου και ηλεκτρονικού), φίλα προσκείμενου στις μνημονιακές κυβερνήσεις της τελευταίας τριετίας, θριαμβολογούσαν, γιατί με το PSI (μπήκε και αυτός ο όρος στο λεξιλόγιό μας) θα μειωνόταν το δημόσιο χρέος κατά ορισμένες δεκάδες δισεκατομμυρίων. Και μέσα στις θριαμβολογίες τους αποσιώπησαν ή υποβάθμισαν το […]

Λατινική Νομισματική Ένωση: η νομισματική ενοποίηση ευρωπαϊκών κρατών πολύ πριν την Ο.Ν.Ε.

2ο μέρος: η νομισματική πολιτική της Ελλάδας στα πλαίσια της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο post, η Ελλάδα με το νόμο «περί Νομισματικού Συστήματος» (Απρίλιος 1867) υπέγραψε τη σύμβαση της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης, αποδεχόμενη την αρχή του διμεταλλισμού. Έτσι από το 1868 η χώρα ανέλαβε δύο βασικές δεσμεύσεις: Τα χρυσά και αργυρά νομίσματα […]

Λατινική Νομισματική Ένωση: η νομισματική ενοποίηση ευρωπαϊκών κρατών πολύ πριν την Ο.Ν.Ε.

1ο  μέρος: η ίδρυση, η λειτουργία της και οι διαφορές της από την Ο.Ν.Ε. Το Φεβρουάριο του 1992 δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες αποδέχτηκαν, με τη συνθήκη του Μάαστριχ, να εκχωρήσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα για έκδοση εθνικού νομίσματος και για αυτονομία στην άσκηση εθνικής νομισματικής πολιτικής με αντάλλαγμα την καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος. Έτσι την 1η […]

Οι χρεοφειλέτες του Δημοσίου στη δεκαετία του 1900 και σήμερα

Κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα το κράτος, για να αντιμετωπίσει τα οξυμμένα οικονομικά του προβλήματα, εξαπέλυσε διωγμό κατά των χρεοφειλετών του Δημοσίου, κυρίως των μικρών (όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα). Τα κατά τόπους Δημόσια Ταμεία εξέδιδαν εντάλματα σύλληψης και οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες συλλάμβαναν τους οφειλέτες και […]