Περί “Λοβιτούρας” και χρηματισμού

Στα πρώτα χρόνια ύστερα από τη Μικρασιατική καταστροφή και την άφιξη 1.230.000 προσφύγων επικρατούσε στη χώρα πολιτική αστάθεια. Γι’ αυτό πολλοί τόνιζαν ότι ήταν αναγκαία η επάνοδος στο πολιτικό προσκήνιο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην κίνηση αυτή πρωτοστάτησαν οι εκδότες δυο εφημερίδων: ο Δημήτριος Λαμπράκης του «Ελεύθερου Βήματος» και ο Σπυρίδων Σίμος της «Πατρίδος».    Πράγματι […]

Ποιοι ήθελαν τον Εμφύλιο;

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβηκε στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στην Ελλάδα η λήξη της γερμανικής κατοχής (12 Οκτωβρίου 1944) δεν αποτέλεσε την έναρξη της ειρήνης, αλλά την αφετηρία του Εμφύλιου πολέμου. Τα μέλη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, στην οποία συμμετείχαν και έξι εαμικοί υπουργοί, έφθασαν στην Αθήνα τη 18η Οκτωβρίου 1944. Το κορυφαίο πρόβλημα που […]