Τουρκικό αίτημα για καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων λόγω της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας.

Ο τίτλος του post ασφαλώς ξενίζει τον αναγνώστη, δεδομένου ότι πολεμικές αποζημιώσεις καταβάλλει ο ηττημένος σ’ έναν πόλεμο για τις καταστροφές που προκάλεσαν τα στρατεύματά του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Όμως διεκδικούσε από τους Γερμανούς ποσό 80.000.000 περίπου δολαρίων ως αποζημίωση για 2.000 […]

«Ο νόμος περί διαβατηρίων» λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή

Η Μικρασιατική εκστρατεία και η ακόλουθη Μικρασιατική καταστροφή επηρέασαν καταλυτικά τόσο τον ελληνισμό της Μ. Ασίας όσο και την πορεία του ελληνικού κράτους. Στα τέλη Απριλίου του 1919 ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Lloyd George και οι πρόεδροι της Γαλλίας Κλεμανσό και των Η.Π.Α. W. Wilson έδωσαν την άδεια στην Ελλάδα να καταλάβει στρατιωτικά την περιοχή […]

Το ξεπούλημα των υπό μεσεγγύηση γερμανικών περιουσιών

  Μετά τη λήξη του Β΄ παγκόσμιου πολέμου με τον Αναγκαστικό Νόμο 13/1944 περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου οι γερμανικές, οι ιταλικές, οι βουλγαρικές και οι αλβανικές περιουσίες που βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε και από τη Συμφωνία των Παρισίων τη 14η Ιανουαρίου 1946 (εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, φύλλο της 14ης Δεκεμβρίου 1948). […]

Η καθιέρωση του θεσμού των λαϊκών αγορών

     Κατά την πρώτη πενταετία μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ένα πρόβλημα που ταλάνιζε κυρίως τους κατοίκους των αστικών κέντρων ήταν οι ανατιμήσεις των βασικών ειδών διατροφής. Καθημερινά οι τιμές των αγαθών ευρείας κατανάλωσης αυξάνονταν, γεγονός που μείωνε την αγοραστική δυνατότητα των λαϊκών στρωμάτων. Όλα τα μέτρα που έλαβαν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις από το 1924 […]